Serwis prawo-pracy.pl
FAQFAQ  SzukajSzukaj Zaloguj
Wynagrodzenie urlopowe po zwolnieniu lekarskim i urlopie mac
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
cukiereczekDołączył: 25 Lip 2012
Posty: 7

PostWysłany: Sro, 25 Lip 2012, 22:11    Temat postu: Wynagrodzenie urlopowe po zwolnieniu lekarskim i urlopie mac Odpowiedz z cytatem

Mam pytanie dotyczące wynagrodzenia. Parcuję w jednej firmie już kilka lat. Moje wynagrodzenie to podstawa 1500 zł netto + prowizje za sprzedane produkty. Zaszłam w ciążę i w 3 miesiącu ciąży ze względu na złe samopoczucie poszłam na zwolnienie lekarskie, przez 6 miesięcy dostawałam świadczenie w wysokości średniej z 12 ostatnich miesięcy z uwzględnieniem prowizji czyli około 5000 zł netto. Teraz jestem już na urlopie macierzyńskim, moje wynagrodzenie również wynosi 5000 zł netto czyli prowizję i podstawę z 12 miesięcy.

Natomiast mam do wykorzystania 74 dni zaległego urlopu wypoczynkowego, które chciałabym wykorzystać po urlopie macierzyńskim i tutaj pytanie ile będzie wynosiło moje wynagrodzenie skoro w danym momencie minie dokładnie rok od momentu kiedy przestałam wykonywać pracę a poszłam na zwolnienie lekarskie, czy 5000 zł czy tylko podstawę 1500 zł?

I jescze pytanie czy pracodawca może odrzucić mój wniosek urlopowy wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim?

Czy mogę wykorzystać jednym ciągiem cały zaległy urlop wypoczynkowy?

Czy jeśli po urlopie macierzyńskim np. będę na zwolnieniu lekarskim tydzień czasu to czy nadal będę mogła wykorzystać mój cału zaległy urlop tzn. czy pracodawca może się nie zgodzić?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
midka
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Lis 2006
Posty: 8352

PostWysłany: Pon, 30 Lip 2012, 20:30    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Według art. 152. § 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
Ze szczególnego prawa do urlopu wypoczynkowego może skorzystać pracownica, powracająca z urlopu macierzyńskiego - zgodnie z art. 163 § 3 k.p. na wniosek takiej pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
Pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego, ma prawo za czas tego urlopu otrzymać wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172. k.p.). Powyższe oznacza, że dla celów ustalania wynagrodzenia urlopowego okres przebywania na urlopie wypoczynkowym należy traktować tak samo, jak okres wykonywania pracy. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego zostały unormowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dziennik Ustaw nr 2 z 1997 poz. 14 z późn. zm. - zwane dalej rozporządzeniem), które stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w art. 173 k.p.
Zgodnie z §6 ww. rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń otrzymywanych ze stosunku pracy, ale obliczając wynagrodzenie urlopowe nie uwzględnia się niektórych jego składników, takich jak wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, itp.
Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego należy przede wszystkim uwzględnić charakter składników otrzymywanego wynagrodzenia (stałe i zmienne), i jednocześnie, stosując art. 172. k.p., należy też uwzględnić wahania wysokości składników zmiennych wynagrodzenia.
W zależności od tego, czy składniki zmienne kształtowały się w miarę równomiernie czy też nie, uwzględnia się wynagrodzenia z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (przy nieznacznych wahaniach) lub z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (gdy różnice w wysokości składników wynagrodzenia były istotne).
Składniki wynagrodzenia dzieli się w następujący sposób (zgodnie z §7, §8 i §12 rozporządzenia):
1. składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości - są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki takie jak stażowy czy funkcyjny, stała miesięczna premia regulaminowa. Składniki te należy uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
2. składniki wynagrodzenia, wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc - są to np. premie kwartalne. Wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy, dlatego pobyt pracownika na urlopie nie powinien mieć wpływu na wysokość takiego składnika.
3. składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc - są to m.in. wynagrodzenie określone prowizyjnie lub stawką godzinową albo akordową, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, premie naliczane jako wartość procentowa od tego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy je uwzględniać w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia, a jeśli wysokość tych składników ulega znacznym wahaniom - w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie jakichkolwiek zmian w składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu - podstawę wymiaru należy ustalić ponownie, z uwzględnieniem tych zmian od początku okresu rozliczeniowego. Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie, o którym mowa powyżej - przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie. Jeżeli zaś pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, to podstawę wymiaru stanowić będzie wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany. Wynagrodzenie ustalone według powyższych zasad stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Nie jest problemem ustalenie wynagrodzenia urlopowego, gdy pracownik w czasie kilku miesięcy przed urlopem świadczył pracę lub, gdy otrzymuje wynagrodzenie w stałej kwocie. Jednak czasem powstają wątpliwości, z jakiego okresu należy uwzględnić wynagrodzenie i w jakiej wysokości, gdy tuż przed urlopem wypoczynkowym pracownik był chory i przebywał przez dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim lub korzystał z urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.
Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego dla pracownicy, która była dłuższy czas nieobecna w pracy z powodu choroby i urlopu macierzyńskiego, należy obliczając wynagrodzenie za urlop uwzględnić stałą płacę zasadniczą, obowiązującą w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracownica oprócz wynagrodzenia określonego stałą stawką miesięczną otrzymuje również składnik zmienny w postaci prowizji, to i ten składnik należy uwzględnić w wyliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W przypadku, gdy takie wynagrodzenie ostatni raz było wypłacone przed okresem niezdolności do pracy z powodu choroby i przed urlopem macierzyńskim, to podstawą wymiaru wynagrodzenia urlopowego będzie wynagrodzenie zmienne z trzech najbliższych miesięcy, za które to wynagrodzenie jej przysługiwało (sprzed okresu nieobecności z powodu choroby).
Zgodnie z §9. pkt.1 rozporządzenia wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników (prowizji) należy w takim przypadku obliczyć w następujący sposób:
1. podstawę wymiaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (czyli z okresu trzech miesięcy sprzed choroby), a następnie
2. tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.
Przy składnikach stałych podstawę należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu korzystania z urlopu, a następnie otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, gdyby z niego nie korzystał - jeśli w danym miesiącu nie wystąpiła inna nieobecność, to wynagrodzenie zasadnicze powinno być w takiej samej wysokości, jaka została określona na umowie o pracę.
W celu otrzymania całkowitej wartości wynagrodzenia urlopowego należy zsumować wyliczone w powyższy sposób wynagrodzenie urlopowe ze składników stałych i zmiennych.

Zgodnie z powyższym ma Pani prawo wykorzystać cały zaległy urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i pracodawca nie powinien odmówić Pani wykorzystania tego urlopu nie tylko ze względu na art. 163 § 3 k.p., ale także ze względu na art. 291. § 1 k.p., który mówi o 3 letnim okresie na przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy oraz na art. 168 k.p., który nakazuje udzielić zaległego urlopu pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednakże, jeśli pomiędzy urlopem macierzyńskim a urlopem wypoczynkowym wystąpi choćby jednodniowa przerwa (powrót do pracy, nieobecność w pracy z powodu niezdolności do pracy itp.), powyższa zasada nie będzie miała zastosowania i pracodawca będzie mógł uzgodnić z Panią inny termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. W czasie urlopu wypoczynkowego będzie Pani miała prawo do wynagrodzenia urlopowego, które w Pani przypadku składać się będzie z wynagrodzenia stałego, obowiązującego w miesiącach wykorzystywania urlopu wypoczynkowego oraz ze składników zmiennych, które faktycznie Pani otrzymała w okresie 3 miesięcy przed pójściem na zwolnienie lekarskie.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
cukiereczekDołączył: 25 Lip 2012
Posty: 7

PostWysłany: Wto, 31 Lip 2012, 16:02    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bardzo dziękuję za tak obszerną odpowiedźSmile

Zastanawiam się tylko czy faktycznie pracodawca powinien mi podczas urlopu wypoczynkowego wypłacać średnią z 3 mcy sprzed urlopu macierzyńskiego i chorobowego czy z 12 mc jak tradycyjne przy dużych wahaniach w prowizjach?
I te 3 lub 12 mc to pełne miesiące?
Czyli jeśli poszłam na zwolnienie w połowie listopada to listopad nie bierzemy od uwagę?

Mam jeszcze pytanie odnośnie tego urlopu...
Mam 74 dni urlopu z czego 48 zaległe no i 26 bierzące to czy mogę wnioskować o całe 74 dni i muszą się zgodzić czy tylko muszą na te 48 dni?
No i w grudniu powiedzmy kończy się macierzyński i ide na urlop wypoczynkowy a z dniem 1 stycznia nabęde prawo do kolejnych 26 dni urlopu czy je też mogę wykorzystać tzn czy pracodawca musi zgodzić się na wykorzystanie urlopu jeśli złożę taki wniosek i kiedy powinnam o te urlopy wnioksować tzn czy są jakieś max terminy?
czy mogę zawnioskować w grudniu już o 100 dni urlopu, czy muszę to podzielić na 2 terminy?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
midka
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Lis 2006
Posty: 8352

PostWysłany: Wto, 31 Lip 2012, 16:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Co do pierwszego pytania - jeśli były duże wahania, to średnia powinna być brana z 12 miesięcy. Zapis na ten temat powinien być również ujęty w regulaminie wynagradzania - tzn. to, że firma będzie liczyć średnią nie z 3 a z 12 m-cy.
Co do drugiego pytania - napisała Pani o 74 dniach zaległego urlopu, teraz doprecyzowała, iż w tych 74 dniach jest też bieżący. Zasada jest taka, jak wyżej opisana - po urlopie macierzyńskim może Pani ubiegać się o urlop wypoczynkowy i pracodawca nie może go odmówić. Problem pojawia się, gdy jest to urlop zaległy i bieżący, o które wnioskuje się na osobnych wnioskach. Pracodawca może bowiem odmówić udzielenia urlopu bieżącego w całości i wtedy, gdy nie przypada on bezpośrednio po macierzyńskim. W pierwszej kolejności powinna zaś Pani wykorzystać zaległy, ale jeśli po tym urlopie zechce Pani skorzystać z wypoczynkowego bieżącego, to pracodawca ma prawo uznać, że urlop ten nie jest regulowany wg art. 163 § 3 k.p. tylko powinien być objęty planem urlopów.
Terminy ubiegania się o urlop wypoczynkowy - zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy - przepisy k.p. tego nie regulują. Nie może Pani w grudniu wnioskować o urlop, do którego prawo nabędzie Pani dopiero w 2013 roku, składając więc wniosek w grudniu może Pani tylko wnioskować o urlop zaległy a także o urlop przysługujący w roku 2012.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
cukiereczekDołączył: 25 Lip 2012
Posty: 7

PostWysłany: Sro, 01 Sie 2012, 14:17    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Teraz już wiem czego mogę oczekiwać.
Mam nadzieję, że pracodawca przynajmniej zgodzi się na te 74 dni urlopu bo to jest jedyna okazja, aby je wykorzystać.
Standardowo w mojej firmie zgoda na urlop wypoczynkowy jest nieosiagalna...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
olbruDołączył: 15 Gru 2012
Posty: 2

PostWysłany: Sob, 15 Gru 2012, 18:53    Temat postu: Wynagrodzenie na urlopie Odpowiedz z cytatem

Podbijam temat. Jestem w podobnej sytuacji.
We wrzesniu 2011 zaszlam w ciaze. Od listopada 2011 do dnia narodzin syna -17 maja 2012 przebywalam na zwolnieniu lekarskim a nastepnie na urlopie macierzynskim. Przez ten czas otrzymywalam pensje ( podstawa plus srednia dyzurowa). Jestem lekarzem zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Dotychczas przed zajsciem w ciaze pelnilam dyzury rowniez w oparciu o umowe o prace. Jednak od stycznia 2011 ( przebywalam juz na zwolnieniu lekarskim) moj oddzial przeszedl na dyzury kontraktowe. Obecnie przebywam na urlopie wypoczynkowym ktory rozpoczelam bezposrednio po urlopie macierzynskim. Wyna grodzenie za listopad ( urlop wypoczynkowy) otrzymalam-jedynie podstawa pensji. Bez sredniej dyzurowej.
Kadrowa tlumaczyla mi ze srednia dyzurowa mi nie przysluguje, bo przez ostatni rok nie dyzurowalam. Teraz wiem, ze kadrowa racji nie ma i powinna srednia policzyc mi z okresu sprzed listopadem 2011. Jednak jak to sie ma to zmiany w systemie pracy oddzialu? Skoro lekarze z mijego oddzialu dyzuruja teraz na podstawie umowy cywilno-prawnej, to czy nalezy mi sie owa srednia dyzurowa? Do pracy wracam dopiero 2 stycznia. Nie podpisalam z nikim umowy cywilno-prawnej na pelnienie dyzurow w oddziale. Prosze o odpowiedz:)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
marcy12345Dołączył: 08 Lut 2013
Posty: 2

PostWysłany: Pią, 08 Lut 2013, 13:09    Temat postu: jak wyżej. Wynagrodzenie na urlopie Odpowiedz z cytatem

Witam
Moja żona jest w podobnej sytuacji. W październiku 2011 zaszła w ciążę, a od 15 listopada poszła na zwolnienie lekarskie związane z ciążą. Dostawała zasiłek na zwolnieniu niższy niż pensja z trzech ostatnich miesięcy. Po urodzeniu dziecka była na urlopie macierzyńskim. Pensja nie uległa zmianie, tzn. dostała tyle ile na zwolnieniu. teraz przeszła na urlop wypoczynkowy. Dziś dostała pierwszą pensję. Pensja jest o 25% niższa od poprzednich. Dostała gołą pensję z umowy o pracę. Czy pensja powinna zostać wyliczona z ostatnich 3 miesięcy sprzed zwolnienia lekarskiego, tzn z uwzględnieniem dodatków dyżurowych i za pracę w nocy oraz dodatkami dla położnych. Pani kadrowa w szpitalu powiedziała mi że nie mam racji, że to jest zbyt dawny okres. Pytam, bo już raz mieliśmy zatargi z tą panią przy poprzedniej umowie żony, której szpital nie przedłużył i źle wyliczyła ekwiwalent za urlop. Pomyliła się o drobne 1000 zł.
pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
olbruDołączył: 15 Gru 2012
Posty: 2

PostWysłany: Pią, 08 Lut 2013, 19:44    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Odpowiem, jak to u mnie wyglądalo.
Nie dostalam sredniej urlopowej. Dostalam gola pensje...

Olalam. Kadrowa zaslaniala sie przepisami wewnetrznymi i mowila, ze to "kiedys" tak bylo:/
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
marcy12345Dołączył: 08 Lut 2013
Posty: 2

PostWysłany: Pią, 08 Lut 2013, 22:15    Temat postu: temat jak wyżej Odpowiedz z cytatem

Sprawa się już wyjaśniła. Po prostu zadzwoniłem do Państwowej Inspekcji Pracy. Jest tam taki super prawnik który wie wszystko. Otóż pani w kadrach w szpitalu żyła w błogiej nieświadomości że wylicza pensje urlopowe błędnie. Należało sięgnąć do trzech pensji żony sprzed zwolnienia lekarskiego w ciąży, dodać je do siebie i podzielić przez trzy. Ot i żadna filozofia. Zadzwoniłem do tej pani, powiedziałem jej że dzwoniłem do PIP, a ona na to że też dzwoniła do PIP i że to ja mam rację. W poniedziałek przeleje resztę pieniędzy. Bardzo mnie przepraszała. A co z kobietami którym do tej pory źle policzyła..... PIP to bardzo dobry bat na pracodawców. Bardzo chętnie przyjmą skargi i dokonają kontroli. A myślę że jak już wejdą to bez kary dla pracodawcy nie opuszczą. dziura budżetowa jest ogromna więc pieniądze z kar są ważne. Zachęcam wszystkich do walczenia o swoje. Nawet 100 zł na drodze nie leży. Warto trochę podrążyć, popytać i postawić na swoim. Trzeba pokazać wielkim paniom że na szkoleniach się słucha wykładu a nie pije kawę i plotkuje z koleżankami.
pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
midka
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Lis 2006
Posty: 8352

PostWysłany: Pon, 11 Lut 2013, 12:13    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dobrze, że się wyjaśniło. Niestety, niektóre kadrowe nie chcą się douczać i być na bieżąco, stąd takie problemy.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Aneta1982Dołączył: 10 Lip 2013
Posty: 5

PostWysłany: Sro, 10 Lip 2013, 22:57    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam,

Pozwole sobie poszerzyc watek o moja sprawe.

Moje pytanie brzmi: Czy w trakcie trwania drugiej ciąży i drugiego urlopu macieżyńskiego nalezy mi sie ekwiwalent dyzurowy?. I od jakich miesiecy bedzie liczony?

Pracuje w szpitalu, gdzie otrzymuje pensje (podstawe) + dyzury z umowy o prace.
W marcu 2012 zanioslam zaswiadczenie ze jestem w ciazy. Od tamtej pory wyplacano mi wynagrodzenie podstawe plus srednia za dyzury z okresu grudzien 2011-luty 2012 (pomniejszone o 2 tygodniowy urlop, ktory mialam w styczniu- wtedy dostalam ekwiwalent urlopowy w styczniu 2012, ale do obliczenia ekwiwalentu dyzurowego 'ciazowego' ten okres brany byl jako "gola" podstawa= niestety wtedy nie wiedzialam, ze ekwiwalent urlopowy nie liczy sie przy obliczaniu ekwiwalentu w trakcie ciazy). W pazdzierniku 2012 urodzilam dziecko. W trakcie macierzynskiego wyplacano mi wynagrodzenie podstawe + ekwiwalent dyzurowy. Nastepnie wybralam caly urlop zalegly + urlop na ten rok (lacznie 3 miesiace, ale w srodku mialam 3 DNI CHOROBOWEGO- w maju). W obecnym miesiacu wrocilam do pracy i planuje zaniesc kolejne zaswiadczenie ze jestem w ciazy (drugiej)- stąd moje pytanie powyzej.
Bede bardzo wdzieczna za odpowiedz.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Aneta1982Dołączył: 10 Lip 2013
Posty: 5

PostWysłany: Pią, 26 Lip 2013, 21:47    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Bylabym bardzo wdzieczna za odpowiedz na powyzszego posta.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Aneta1982Dołączył: 10 Lip 2013
Posty: 5

PostWysłany: Pon, 05 Sie 2013, 09:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pewnie moj przypadek jest zbyt skomplikowany:(
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
midka
Moderator
Moderator


Dołączył: 16 Lis 2006
Posty: 8352

PostWysłany: Pon, 05 Sie 2013, 09:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Niestety, ja chyba nie potrafię pomóc bo napisała Pani o rzeczach, które są dla mnie niejasne - ekwiwalent urlopowy - w trakcie trwającego zatrudnienia nie ma takiej opcji, więc nie wiem, czy faktycznie mowa jest o ekwiwalencie urlopowym czy wynagrodzeniu za urlop, Poza tym ekwiwalent dyżurowy - nie spotkałam się z czymś takim wcześniej, nie wiem, na jakich zasadach jest u Państwa wypłacany w czasie nieobecności (regulamin powinien o tym mówić,więc warto się z nim zapoznać). Pyta Pani czy w trakcie drugiej ciąży będzie on Pani wypłacany - czy chodzi o sytuację, kiedy Pani pracuje czy kiedy jest na zwolnieniu lekarskim?
W czasie, kiedy Pani pracuje a z racji ciąży nie może odbywać dyżurów - powinna Pani otrzymywać wyrównanie za dyżury. W czasie zwolnienia z powodu choroby lub po porodzie - to zależy od tego, czy dyżury były wliczane w podstawę zasiłku czy nie.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Aneta1982Dołączył: 10 Lip 2013
Posty: 5

PostWysłany: Wto, 06 Sie 2013, 21:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dziekuje za zainteresowanie.
Pewnie niejasno sie wyrazilam z racji nieznajomosci nomenklatury:
- "ekwiwalent urlopowy"- czyli wynagrodzenie za czas urlopu (podstawa plus dodatek, nie wiem jak to nazwac- "wyrownanie" za to, ze wtedy- na urlopie- nie dyzuruje, jesli urlop jest minimum 2 tyg)
- "ekwiwalent dyzurowy" czyli wyplacana srednia dyzurowa.
- pracuje i dyzuruje na etacie.

Upraszczajac sytuacje: zachodze w druga ciaze (nie ide przez pierwsze 7-8 miesiecy na L4) i jestem swiezo po urlopie macierzynskim (z 1wszej ciazy) i po urlopie wypoczynkowym (ktory byl bezposrednio po macierzynskim, ale przerwany byl krotkim L4- tak ze nie trwal "bez przerwy" 3 miesiecy)
Czy wyplacane jest mi srednia dyzurowa (oprocz podstawy pensji)? i, jesli tak, z ktorych miesiecy jest ona liczona? z tych co do pierwszej ciazy?

Mam nadzieje, ze wyjasnilam troche niejasnosci.
Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Strona Główna -> Wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach